Waar blijft steunaanvraag voor alle andere werknemers op de luchthaven?

Waar blijft steunaanvraag voor alle andere werknemers op de luchthaven?

Het Europees Parlement stemt vandaag over een aanvraag om 1851 ontslagen werknemers van KLM aan een andere baan te helpen. De aanvraag van 8,4 miljoen euro komt uit het Europees Fonds voor aanpassing door globalisering (EFG), een fonds waar Europese werknemers aanspraak op kunnen maken die hun baan verloren als gevolg van herstructureringen.

Het is goed nieuws dat deze mensen geholpen kunnen worden dankzij het EFG. Door het coronavirus was het afgelopen jaar heel rustig op Schiphol, en verloren duizenden werknemers hun baan. Ik vraag daarom wel af: waarom ontvangt alleen dit selecte groepje van KLM steun uit het fonds?

Deze vraag heb ik ook gesteld aan Schiphol-directeur Dick Benschop. In een brief roep ik samen met de vakbonden FNV en CNV Benschop op een nieuwe aanvraag te doen voor álle mensen die werkzaam zijn op de luchthaven.

‘Als CEO van Schiphol draagt u verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de luchthaven. Wij nemen aan dat u zich ook verantwoordelijk voelt voor de mensen die op de luchthaven gewerkt hebben.’

Het is een gemiste kans dat niet meer oud-werknemers aanspraak hebben kunnen maken op het fonds. De schoonmakers, bagage-afhandelaars, de beveiliging en andere mensen die werkzaam waren op Schiphol hebben evengoed recht op steun bij hun zoektocht naar een andere baan. De criteria om een aanvraag te kunnen doen voor het EFG zijn bovendien verruimd begin dit jaar, waardoor het fonds ook toegankelijk werd voor ontslagen werknemers ten gevolge van een crisis, zoals deze coronacrisis. Het Europees Parlement is verplicht alle aanvragen voor het Europees Fonds voor aanpassing door globalisering te accorderen.

We stemmen in met deze aanvraag, omdat alle ontslagen werknemers recht hebben op steun ten gevolge van een crisis. Maar laat dit een stimulans zijn dat onze nationale luchthaven zich nu ook hard gaat maken voor al die andere oud-werknemers. We zien de steunaanvraag graag tegemoet.