‘Vraag ongegeneerd om hulp’ 

‘Vraag ongegeneerd om hulp’ 

FD – Astrid Theunissen – Foto: Jonas Roosens / ANP

Een vormende periode, het besluit ergens mee te stoppen: wat maken professionals mee in hun loopbaan? Oud-FNV-voorzitter Agnes Jongerius (PvdA) is de Nederlandse delegatieleider van de sociaaldemocraten in het Europees Parlement.

Had u als kind al voor ogen wat u wilde worden?
‘Ik ging ervan uit dat ik, net als mijn moeder, voor de klas zou gaan staan. Ik ben ook gediplomeerd om zowel geschiedenis als economie te geven tot op vwo-niveau, maar ik ben geen geboren docent. Tijdens mijn stages vond ik lesgeven verschrikkelijk.’

Had u als kind al voor ogen wat u wilde worden?
‘Ik ging ervan uit dat ik, net als mijn moeder, voor de klas zou gaan staan. Ik ben ook gediplomeerd om zowel geschiedenis als economie te geven tot op vwo-niveau, maar ik ben geen geboren docent. Tijdens mijn stages vond ik lesgeven verschrikkelijk.’

Wanneer bleek u een geboren belangenbehartiger?
‘Tijdens mijn studie zat ik in de universiteitsraad, in het faculteitsbestuur en in het vakgroepbestuur. Bij het nemen van besluiten telde de stem van studenten en die van wetenschappers voor 2/5 mee, de stem van het ondersteunend personeel voor 1/5.

Ik had snel door dat er bondjes te smeden waren met het ondersteunend personeel, waardoor wij als studenten alles naar onze hand konden zetten, zoals de verbouwing van de bieb en de hoogte van de kosten daarvoor. Dat is een vormende periode geweest. Daarna had ik de mazzel dat Ella Vogelaar en Karin Adelmund ervoor pleitten om via positieve actie vrouwen bij de FNV te halen.’

Wat is het leukste en wat het lastigste van uw huidige baan als Europees Parlementariër?
‘Het is een groot voorrecht om mensen, vaak in een kwetsbare situatie, samen te brengen en hun stemmen via een megafoon te versterken en hun belangen te behartigen, zeker als die aan hun bestaanszekerheid raken, bijvoorbeeld door het ontwerpen van een Europese richtlijn voor een toereikend minimumloon.

Vervelend is het vele reizen, van Utrecht naar Brussel en Straatsburg. En ik vind het soms lastig dat politici niet altijd hun hart laten spreken, maar soms spelletjes spelen.’

Wat is uw valkuil gebleken?
‘Medemenselijkheid creëren is mijn drijfveer. Ik word chagrijnig als ik geen meerderheid vind voor een voorstel dat die medemenselijkheid bevordert en kan daardoor met te veel energie smijten om ergens op uit te komen, die meerderheid wel te vinden.’

Ik word chagrijnig als ik geen meerderheid vind en ga dan met energie smijten om ergens op uit te komen

Hebt u een advies voor de lezers?
‘Vraag ongegeneerd om hulp als je je afvraagt welke stappen je zult ondernemen op werkgebied. Negen van de tien mensen zijn bereid om je van advies­ te dienen. Laat je niet afschrikken door die ene persoon die geen tijd of zin lijkt te hebben. Vraag dan gewoon de volgende. En andersom: wanneer iemand jou om hulp of advies vraagt, ga ervoor zitten en trek er tijd voor uit. Je steekt er zelf ook veel van op.’

Waar zou u uw huidige baan voor opgeven?
‘In juni zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Ik heb er dan twee termijnen als Europarlementariër op zitten en heb besloten niet voor een derde termijn te gaan; er is genoeg jong talent dat ik niet in de weg wil zitten.

Daarbij heb ik zin om iets creatiefs te doen: een boek te schrijven of een podcast te maken. Wat weet ik nog niet precies’