Oproep tot een sociale koers

Oproep tot een sociale koers

Zojuist nam het Europees Parlement een resolutie aan over de sociaaleconomische gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Het is een oproep om geld vrij te maken voor opvang en integratie van Oekraïense vluchtelingen en voor een sociaal steunpakket voor kwetsbare huishoudens die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Lidstaten worden in de resolutie opgeroepen de huur van huizen niet te verhogen.

Namens de sociaaldemocraten onderhandelde ik over de resolutie. Het is onze verantwoordelijkheid om zorg te dragen dat de zwaarste lasten op de breedste schouders komen. Solidariteit is eens te meer geboden nu er in ons buurland Oekraïne een verschrikkelijke oorlog woedt. Ik ben blij dat we met deze resolutie een stap in de goede richting zetten.

Investeren in plaats van bezuinigen

Tijdens de debatten enkele weken terug ter voorbereiding op de resolutie riep ik al op een sociale top te organiseren. Ook dat voorstel haalde de resolutie. Met deze resolutie leiden de sociaaldemocraten Europa naar een ander pad dan tijdens de economische crisis in 2008. In plaats van korten en bezuinigen, kiest het Europees Parlement er nu voor om te investeren in mensen in plaats van in bedrijven. De oorzaken van de sociale en economische ongelijkheid worden aangepakt, bijvoorbeeld door mijn oproep voor een nieuwe sociale top met sociale partners.

Stop niet me steunmaatregelen nu

De resolutie pleit verder voor een minimuminkomen, meer geld voor mentale gezondheidsinstellingen en verlenging van de deeltijd-WW. Geld hiervoor moet beschikbaar worden gesteld via een nieuw fonds. We komen net uit de coronacrisis en belanden in de volgende crisis. Daarom is het heel belangrijk dat we niet nu stoppen met de bestaande steunmaatregelen, maar deze juist intensiveren. De Europese Commissie en de Raad zijn nu aan zet om met deze resolutie een andere – sociale – koers in te slaan.