Eerlijke internationale handel

Eerlijke internationale handel

Handel met het buitenland is belangrijk voor Nederland en Europa. Daarom sluit de Europese Unie handelsverdragen met landen over de hele wereld. Internationale handel gaat echter over veel meer dan alleen maar centen en jobs.

Het doel van handelsverdragen is voor ons niet onvoorwaardelijke vrije handel, maar eerlijke handel. Om de welvaart van iedereen te vergroten, niet alleen die van multinationals.

Want niemand wil kledij die onder dwang werd geproduceerd, of kiest voor chocolade waarvoor regenwouden zijn gesneuveld.

Miststanden aanpakken

Met handelsbeleid kunnen we miststanden aanpakken. Denk aan het beschermen van arbeidsrechten, milieu- en consumentenbescherming. Dankzij onze marktmacht kunnen we van handelspartners garanties eisen.

 

De EU heeft met meer dan 500 miljoen welvarende consumenten een van de grootste afzetmarkten ter wereld.

 

Met één stem spreken

Handelsbeleid is een exclusieve bevoegdheid van de EU. Dat betekent dat de EU – en niet de lidstaten – wetgeving over handelskwesties aanneemt en internationale overeenkomsten sluit. Door op het mondiale toneel met één stem te spreken, leggen we meer gewicht in de schaal, dan wanneer we dit apart zouden doen.

Voor ons is ook de Europese uitbuitingswet – bindende regels voor maatschappelijk verantwoord ondernemen – een absolute prioriteit.

 

“Het doel van handelsverdragen is voor ons niet onvoorwaardelijke vrije handel, maar eerlijke handel.”

Agnes Jongerius

 

Onze standpunten

Duurzame en eerlijke handel

  • Handelsverdragen moeten bindende en afdwingbare duurzame ontwikkelingshoofdstukken bevatten over o.a. werknemersrechten, milieu en dierenwelzijn. Een race naar de top, in plaats van naar de bodem.
  • Verdragen moeten voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs en in lijn zijn met de Europese Green Deal.
  • In alle verdragen moeten harde afspraken staan over het tegengaan van belastingontwijking.
  • Strengere Europese exportcontroles op producten die voor militaire doelen geschikt zijn en door autoritaire regimes kunnen worden misbruikt.

Handelsgeschillen

  • Er moet een wereldwijd erkend Multilateraal Hof komen waar conflicten tussen landen en bedrijven transparant en onafhankelijk opgelost worden.
  • Vakbonden en maatschappelijke organisaties moeten net zoals bedrijven en overheden gelijke toegang krijgen tot rechtsgang bij handelsgeschillen.

Ontwikkelingssteun

  • De EU moet ontwikkelingslanden steunen bij het voldoen aan handelseisen. De voordelen van handelsverdragen moeten wederzijds zijn.