Duurzame landbouw

Duurzame landbouw

De landbouwsector is goed voor zo’n 44 miljoen banen in de Europese Unie. De EU behoort tot de grootste producenten en exporteurs van landbouwproducten ter wereld.

Hoewel Europees voedsel bekend staat als veilig, voedzaam en van hoge kwaliteit, is ons voedselsysteem niet heel duurzaam. Dat gaan wij veranderen.

Evenwicht

Het is cruciaal om in deze belangrijke sector een evenwicht te vinden tussen economische groei en duurzaamheid. Tussen het waarborgen van een redelijk inkomen voor boeren, voedselzekerheid en het beschermen van het milieu en de gezondheid van mensen tegen de negatieve gevolgen van intensieve landbouw.

De manier waarop we ons voedsel produceren en consumeren, leidt tot lucht-, water- en bodemverontreiniging, draagt bij aan klimaatverandering en verbruikt buitensporige hoeveelheden natuurlijke rijkdommen. Terwijl ook nog eens een belangrijk deel van het voedsel wordt verspild.

De ecologische en klimaatvoetafdruk van het Europees voedselsysteem moet worden verkleind en de weerbaarheid ervan worden vergroot.

 

“Het is cruciaal om in deze belangrijke sector een evenwicht te vinden tussen economische groei en duurzaamheid.”

Mohammed Chahim

 

Mee met de tijd

Tijden veranderen en alle sectoren moeten mee met de duurzame transitie. De tijd dat landbouwgeld onvoorwaardelijk naar boeren ging, is verleden tijd. Steun moet voorwaardelijk zijn aan verduurzaming en garanties op vlak bijvoorbeeld van biodiversiteit en dierenwelzijn.

Bovendien is het huidige subsidiesysteem niet eerlijk. Het meeste geld gaat naar gigantische landbouwbedrijven en oligarchen. PvdA wil in Europa boeren helpen om uitdagingen het hoofd te bieden, zich aan te passen aan de veranderende gewoonten van de consument en bij te dragen aan een duurzame toekomst.

 

Het Europese landbouwbeleid dateert uit 1962 en groeide uit tot de grootste subsidiepot van Europa. Een derde (!) van het Europees budget.

 

Onze standpunten

  • We verbieden het gebruik van alle pesticiden die schadelijk zijn voor mens, milieu en ecosystemen en bevorderen het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen.
  • We zetten meer in op organische landbouw in plaats van intensieve landbouw. We moeten verdienmodellen ontwikkelen om boeren te ondersteunen in de verduurzaming van de landbouwsector. We moeten naar een voedselsysteem waar de boer een eerlijke prijs krijgt voor een eerlijk product.
  • Boeren die de omslag willen maken naar diervriendelijke en klimaatneutrale landbouw moeten daarvoor steun krijgen.
  • We verhogen van het aandeel landbouwgrond voor biologische landbouw en aquacultuur.
  • Overbevissing gaan we wereldwijd tegen.