Eerlijke en veilige sociale media

Eerlijke en veilige sociale media

Techbedrijven spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Een handjevol -vooral Amerikaanse technologiereuzen hebben een grote invloed op ons internet, over de apps en websites die we gebruiken, de hardware die we bezitten en daarmee op onze samenleving, online én offline.

Privacy

Veel techbedrijven maken zich schuldig aan het agressief verzamelen onze persoonlijke data terwijl je internet, smartphones of tablets gebruikt. Vaak gebruiken ze onzichtbare trackingtechnieken. Bij PvdA vinden wij dat jij als internetgebruiker zelf eigenaar moet zijn en blijven van je persoonlijk data.

Dat we de controle over onze persoonlijke data steeds meer afgeven aan Big Tech bedrijven zoals Google, Meta of Amazon, is een gevaarlijke trend. Gegevensverzameling die enkel bedoeld is om advertenties te verkopen moeten we daarom aan banden leggen.

Targeting van advertenties, waarbij allerhande persoonlijke data gecombineerd worden tot enorm specifieke, kleine doelgroepen, schaadt de privacy en draagt bij aan polarisatie en mogelijk discriminatie. Daarom pleiten wij voor strenge regels in Europa.

Aanpak van machtconcentraties

De PvdA gelooft in een eerlijke en rechtvaardige samenleving. Bedrijven met ongebreidelde machtsconcentratie passen daar niet in. We strijden daarom voor eerlijke concurrentievoorwaarden voor online spelers.

Met het steeds uitbreidende aanbod van slimme toestellen, is het belangrijk om ook rekening te houden met persoonlijke data van gebruikers bij overnames van grote bedrijven. Jouw slimme stofzuiger die je volledige huis in kaart heeft bijvoorbeeld, kan een schat aan informatie betekenen voor een online retailer.

Als het niet anders kan moeten we niet wegschrikken van verdergaande maatregelen zoals een verbod op agressieve overnames, waarbij startups nog voor de innovatie op de markt komt worden opgekocht door grote spelers, en het opsplitsen van bedrijven.

Online diensten, zoals chatservices, maar ook social mediaservices, moeten beter met elkaar samenwerken. Stel je voor, je gebruikt WhatsApp en wilt een bericht sturen naar iemand die enkel Telegram gebruikt. Dat is vandaag nog niet mogelijk, maar zou het wel moeten zijn.

Desinformatie

Niemand weet precies hoe jouw tijdslijn tot stand komt. De algoritmes van techbedrijven zijn geheim. Bedrijven als Google, Meta of Twitter bepalen welke info jij te zien krijgt. Om meer advertenties te kunnen verkopen, proberen ze vooral de interactie te bevorderen. Een pervers effect daarvan is dat fake news en desinformatie veel sneller rondgaat dan correcte informatie.

De PvdA wil daarom dat techbedrijven verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting van hun platformen. Transparante algoritmes en keuzevrijheid van jouw timeline, waarbij de regels duidelijk zijn voor iedereen, moeten verplicht worden. Daarnaast moeten socialemediaplatformen actief strijden tegen haat, desinformatie en andere vormen van ongewenste content.

Onze standpunten

  • Bescherming van je persoonlijke data. Technologiereuzen verzamelen enorme hoeveelheden persoonlijke gegevens van consumenten en hebben de verantwoordelijkheid om deze gegevens te beschermen. De gebruiker moet altijd het laatste woord hebben over zijn persoonlijke data en platforms moeten privacy by default zijn ingericht.
  • Verantwoordelijkheid voor de inrichting van platformen en tegen desinformatie. Platformen zoals Twitter, Facebook of Instagram moeten actief discriminatie, racisme, seksisme, fake news en aanzetten tot geweld tegengaan.
  • Eerlijke advertenties. We willen een shift van advertenties op basis van persoonsgegevens naar contextuele advertenties gelinkt aan de inhoud.
  • Geen machtsconcentratie. In Europa werken we samen aan het opbreken van de marktmacht van te grote Big Tech. De overname van WhatsApp door Facebook moet teruggedraaid en toekomstige overnames, zoals van Google en Fitbit, moeten veel kritischer bekeken. Apparaten, software en app stores horen niet in de handen van één bedrijf.