Investeren in werk voor jongeren

Nu een miljard euro uittrekken om de torenhoge jeugdwerkloosheid aan te pakken is een goede keuze, zo complimenteerde ik vandaag de Belgische Eurocommissaris voor werkgelegenheid, Marianne Thyssen, in het Europees Parlement. Maar er is meer nodig: het investeringsplan van de Europese Commissie moet juist jongeren een toekomst geven. Zie hier mijn speech in het Europees Parlement…

Read more

Europa moet op de bres voor stakingsrecht

Ook Europa moet op de bres om het recht op staken te beschermen. Dat bepleitte ik vandaag  in het Europees Parlement. Het stakingsmiddel staat onder druk nu de werkgevers in de VN-arbeidsorganisatie ILO het recht proberen te torpederen. ‘Collectief onderhandelen verwordt zo tot collectief bedelen’, aldus Jongerius vanmorgen in het Europees Parlement in Straatsburg. De…

Read more

Goede arbeidsomstandigheden, ook voor politieagenten

Strenge regels over gezondheid en veiligheid op de werkvloer is een belangrijk onderdeel van Europese sociale wetgeving. Goede arbeidsomstandigheden zijn basisrecht van elke werknemer in Europa. Jammergenoeg zijn er nog steeds groepen werknemers die buiten het bestaande ‘strategisch kader’ vallen, zoals politieagenten. Samen met een van mijn collega’s uit de commissie Werkgelegenheid en sociale zaken…

Read more

Banen en groei: afwachten is geen optie meer

Dinsdag vond in Straatsburg de nabespreking plaats over de informele Werkgelegenheidstop van het Italiaans Voorzitterschap op 8 oktober. Tijdens deze top zijn Europese regeringsleiders bij elkaar gekomen om van gedachten te wisselen over arbeidsmarkthervormingen en investeringen. Helaas bleven concrete afspraken uit over hoe zo snel als mogelijk proberen de groei aan te jagen.

Read more