Amerikaanse toestanden in EU ongewenst

Het goedkoopste en effectiefste banenplan voor Europa. Zo presenteert eurocommissaris Malmström graag het vrijhandelsakkoord TTIP, waarover Amerika en Europa nu onderhandelen. Het is bijna te mooi om waar te zijn. En dat is het misschien ook, als we Jeronim Capaldo, econoom bij de Internationale Arbeidsorganisatie ILO, mogen geloven. In een NRC-interview (12 jan.) waarschuwt hij…

Read more

Handelsakkoord? Niet tegen elke prijs!

De Verenigde Staten is onze grootste bondgenoot. Zowel de VS als wij hebben belang bij goede en stabiele handelsbanden tussen onze landen. Een handelsverdrag biedt over en weer dan ook veel voordelen: het kan iedere Europeaan op jaarbasis 545 euro opleveren. Ik sta in beginsel positief tegenover dit handelsakkoord. Maar niet tegen elke prijs.

Read more

Stem voor een socialer Europa

Meer dan 25 jaar heb ik mij bij de vakbond sterk gemaakt voor de rechten van werknemers. Voor goed en eerlijk werk. Voor gelijk loon bij gelijk werk. Werk met een fatsoenlijk salaris. Voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen, ongeacht je afkomst. Deze strijd wil ik vol overtuiging voortzetten in Europa. Knokken voor banen…

Read more

Goed werk is veilig werk

Iedereen moet onder goede en veilige omstandigheden kunnen werken. Toch verliezen jaarlijks duizenden mensen hun leven door de erbarmelijke omstandigheden waarin zij hun werk moeten doen. Dat zien we nu ook in Turkije, waar honderden mijnwerkers het daglicht nooit meer zullen zien. Het tekent het belang van onze voortdurende inzet voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. In Nederland,…

Read more

Demonstreren voor een sociaal Europa

Vorige week vrijdag was ik aanwezig bij een grote demonstratie in Brussel van de Europese vakbond(en). Met tienduizenden waren ze bij elkaar; werknemers uit Polen, Frankrijk, België, Italië, Duitsland en Nederland. Ze stonden zij aan zij en riepen Europese politici en commissieleden op om werk te maken van werk, om te bouwen aan een sociaal…

Read more