Geen handel in water, ajb!

Mag je handelen in water? Alsof het een stukje zeep is. Nee, natuurlijk. Water is van levensbelang. Zonder water geen leven. Water moet van ons allemaal zijn. Het is een mensenrecht. Meer dan 1,6 miljoen Europeanen hebben deze stelling in een petitie onderschreven. ‘Right2water’ heet dit burgerinitiatief, dat in 2012 is gehouden. Het was de…

Read more

Mijn Zondagbrief

De Zondagbrief is een wekelijkse mail van onze politici naar de leden van de partij. Hier mijn brief van afgelopen zondag. Beste partijgenoot, Het is misschien gek om te zeggen, maar ik heb er soms nog steeds moeite mee politicus te zijn. Niet dat ik mijn taak als Europarlementariër niet met plezier doe, het is…

Read more

Waakzaam zijn bij schrappen regels

Zie hier mijn videoblog   “Het is goed om Europese regelgeving tegen het licht te houden, in dor hout moet je kappen. Maar we moeten oppassen dat belangrijke verworvenheden op het gebied van sociale rechten, volksgezondheid, milieu en consumentenbelangen, louter en alleen om economische belangen, op de helling gaan.” Dat zegt PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius op…

Read more

Over ‘sociaal ondernemerschap’ in Riga

De betekenis van sociaal ondernemerschap is groeiende. Het kan daarbij gaan om corporaties, burgerinitiatieven en financiële instellingen gedragen door de gemeenschap. Alleen Nederland telt al meer dan 5000 initiatieven, waarbij niet winst maar sociale doelen het uitgangspunt zijn. In heel Europa werken zeker 11 miljoen mensen voor sociale ondernemingen, zo’n 6 % van de werkende…

Read more

Handen af van stakingsrecht

In een globaliserende wereld is het meer dan ooit van belang dat de rechten van de vakbonden internationaal worden beschermd. In deze slechte economische tijden zien werkgevers kun kans schoon verworven rechten, zoals het recht op staken, te ondermijnen. Tijdens mijn speech op The Hague Summit on International Law & Human Rights in het Vredespaleis in Den Haag pleit ik vandaag voor een krachtige rol van de ILO, de Internationale Arbeidsorganisatie van de VN. Zie hier mijn speech:

Read more

Recht op staken in gevaar

De Internationale Arbeidsorganisatie, de ILO, is in crisis. Het VN-overlegorgaan, waarin overheden, werkgevers en vakbonden afspraken maken over de basisprincipes van het arbeidsrecht, is meer dan ooit een verdeeld huis. Oorzaak: de aanval die de werkgevers, inclusief ‘onze VNO/NCW’, hebben ingezet op het recht om te staken. Dit is een directe ondermijning van de rechten…

Read more

Amerikaanse toestanden in EU ongewenst

Het goedkoopste en effectiefste banenplan voor Europa. Zo presenteert eurocommissaris Malmström graag het vrijhandelsakkoord TTIP, waarover Amerika en Europa nu onderhandelen. Het is bijna te mooi om waar te zijn. En dat is het misschien ook, als we Jeronim Capaldo, econoom bij de Internationale Arbeidsorganisatie ILO, mogen geloven. In een NRC-interview (12 jan.) waarschuwt hij…

Read more