Trouw OPINIE: Maak ouderschapsverlof mogelijk voor iedereen

Partners kunnen vanaf volgend jaar vijf weken aanvullend verlof opnemen tegen 70 procent van het salaris. Voor veel werkende ouders is dit niet toereikend, vreest PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius. Uitzendkrachten, schoonmakers of horecamedewerkers zijn het kind van de rekening. Zij werken vaak tegen het minimumloon. Daarmee zijn vierduizend ouders veroordeeld tot een inkomen op bijstandsniveau. Zij zullen…

Moderne slavernij moet stoppen

NRC onthulde grote mistanden in de huisvesting van arbeidsmigranten in het Westland. Uitzendbureaus rekenen vaak exorbitant hoge huren en leggen boetes op als arbeidsmigranten zich niet houden aan arbitraire ‘leefregels’. Op het werk zijn de dagen lang en is er vaak geen goede zorg beschikbaar bij ziekte of als werknemers onwel worden. Agnes Jongerius roept…

Eindelijk, twee maanden betaald ouderschapsverlof!

Vandaag stemde we in het Europees Parlement voor betaald ouderschapsverlof. Op dit moment hebben ouders 6 maanden ontbetaald verlof, gelukkig worden dat voortaan minimaal 2 maanden doorbetaald verlof. Ondanks dat minister Koolmees zich met hand en tand verzetten tegen de nieuwe maatregel is het er toch van gekomen. Nog mooier was geweest als het volledige…

Opinie: Voor niets gaat de zon op. Fijn!

Partijen die meehuilen met klimaatsceptici zijn onverantwoord bezig. Een aanpak die burgers, werknemers en bedrijven erbij betrekt, maakt schonere lucht én energieonafhankelijkheid bereikbaar, inclusief nieuwe banen. VVD, CDA en de partijen nog rechtser van hen maken mensen bang over de rekening van de klimaatverandering. Of met praatjes dat alle leuke dingen van het leven niet…

Agnes Jongerius: ‘Nexit is geen oplossing, uitwassen aanpakken wel’

Voor PvdA-europarlementariër Agnes Jongerius is het duidelijk: Europa moet bescherming bieden. Óf het zal het laatste beetje draagvlak verliezen. ‘Ik sta met open mond te kijken naar wat er in Engeland gebeurt.’ In een eerlijke Europese arbeidsmark is er geen plek voor uitbuiting van arbeidsmigranten, sluiten we brievenbusfirma’s, stoppen we sociale dumping en premieshoppen en…

Opinie Agnes Jongerius: Europa moet een vuist maken tegen investeringen van buiten de EU

Het zou verstandig zijn als de individuele aanpak van lidstaten plaats zou maken voor een Europees antwoord. Alleen met heldere Europese spelregels kunnen ongewenste investeringen en overnames op een eerlijke manier buiten de deur worden gehouden. De EU kent terecht een open houding voor investeerders. In 2015 bereikte de buitenlandse investering in de unie een…

Uitbuiting en overlast: waarom het lot van de arbeidsmigrant ons allemaal aangaat

Arbeidsmigratie en huisvestiging van tijdelijke werknemers zijn veelbesproken onderwerpen, zeker vandaag. Ik sprak erover met het Centrum voor Lokaal Bestuur.   Geen tijdelijke oplossingen meer Europarlementariër Agnes Jongerius kent de verhalen van gemeenten als Hollands Kroon, Venlo en Zoetermeer. ‘Toezicht en handhaving van huisvesting is een taak van de gemeente,’ zegt ze. ‘Er zijn algemene…