Europees geld voor mensen die hun baan verliezen door de gevolgen van handel en handelsverdragen

Het Europees Parlement wil meer steun voor werknemers die hun baan verliezen door de gevolgen van handel en handelsverdragen. Door de toegenomen wereldhandel komt het ook steeds vaker voor dat bedrijven de concurrentie verliezen en werknemers moeten ontslaan. Op initiatief van Agnes Jongerius wil het Europees Parlement een bestaand hulpfonds versterken en toegankelijker maken. Hierdoor…