Bestrijding van zwartwerk nu grensoverschrijdend

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de oprichting van een platform voor de bestrijding van zwartwerk. De lidstaten zullen nu grensoverschrijdend informatie en ervaringen uitwisselen over hoe zwartwerk, sociale en fiscale fraude aan te pakken. Agnes Jongerius is blij met de oprichting van het platform: “Het is goed dat lidstaten nu verplicht worden om kennis…